DENTÁLNÍ ASISTENTKA

Adéla Pažďorová

DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

Bc. Elizaveta Katineva

LÉKAŘI

MUDr. Kateřina Šrámková

VZDĚLÁNÍ A STÁŽE

2005
1. lékařská fakulta University Karlovy, Praha, stomatologie

2010
odborná stáž Gold Cost, Austrálie

STOMATOLOGICKÉ KURZY A KONGRESY

2005-2008
absolvování kurzů České stomatologické komory

Pravidelné vzdělávání na kurzech HDVI-Hradecký dentální vzdělávací institut, ČADE- Česká akademie dentální estetiky, ČES- Česká endodontická společnost

 

MUDr. Jana Dundáčková

odborný konzultant

VZDĚLÁNÍ

1979
1. lékařská fakulta University Karlovy, Praha, stomatologie

1983
atestace I. stupně

Zařazena do přípravy k atestaci vyššího stupně.

Průběžné vzdělávání v oboru parodontologie, chirurgie, pedostomatologie.